Napačen datum na strežnikih Petek, 18. september 2020 16:54:13


Na nekaterih strežnikih deljenih gostovanj beležimo težave s servisom za časovno sinhronizacijo, zato je občasno na teh strežnikih nastavljen napačen datum. S tem so povezane težave s prijavo v nadzorno ploščo in napačnimi datumi ob pošiljanju pošte.

Težava je bila odpravljena v ponedeljek, 21. septembra, ob 13h.