Nedelovanje spletnih strani na hcp-1.controlpanel.si Wednesday 11th September 2019 11:49:00


[11:49] Na strežniku hcp-1.controlpanel.si smo zazanali težave z odpiranjem spletnih strani. Vzrok težav že raziskujemo.