Nedosegljivost strežnikov rcp-35.controlpanel.si ter cpanel-26.controlpanel.si četrtek, 26. maj 2022 13:00:00


Strežnika rcp-35.controlpanel.si ter cpanel-26.controlpanel.si sta bila zaradi težave v delovanju nedosegljiva nekaj minut. Težava je že odpravljena.